Cv-ul directorului

Anexa 1

              CURRICULUM  VITAE

Nume / Prenume Cojocari Nina
Data naşterii 30.04.1963
Adresă Str. D. Rîşcanu nr.31/3 ap.12, Chișinău, Republica Moldova, 2068-MD
Fax /E-mail 022-735205
E-mail Liceulseral@gmail.com
Locul de muncă Director, Liceul Teoretic Seral nr.1.
Experienţa profesională
 •  Octombrie 2010 până în prezent – Director al Liceului Teoretic Seral nr.1 din mun. Chișinău
 • 2009- 2010- Director/ profesor de matematică, Liceului “Vasile Alecsandri” din mun. Chișinău
 • 2008-2009 Şef adjunct, Direcţia Teritoriala control administrativ, Bălţi.
 • 2007-2008- Director Centrul municipal de orientare profesionala al DGETS, mun. Chișinău
 • 2003-2007- Director la Centrul metodic al DGRITS, Făleşti.
 • 1984-2003- Profesor de matematică
Stagii de formare şi perfecţionări
 •  Stagiul de formare “Reforma  învăţământului  în Moldova” ,Chişinău, 04-08 septembrie 2017;
 • Formarea continuă la specialitatea “Management educaţional”, Chişinău 26.08-22.09.2017;
 • Curs tematic în domeniul protecţiei civile, Chişinău 09.10-11.10.2017.
Perticipare la conferințe seminare și concursuri
 • Participarea la atelierul:”Reflectii asupra constituirii imaginii institutiei”,26.12.2017
 • Participare la Masa Rotundă cu genericul 1. „Managementul institutiei de invatamant preuniversitar- elaborarea Proiectului de dezvoltare institutionala si realizarea lui prin Planul managerial anual” in cadrul priectului Romanii de pretutindeni, 2017;
 • „Formarea profesionala continua a personalului didactic si de conducere din perspectiva motivării de învățare pe tot parcursul vieții”,Chișinău 2017;
 • Implicarea in realizarea activităților Școlii de Toamna „ALTAIR 2017”  Hajduszoboszlo, Ungaria 2017;
 • Participarea în cadrul seminarului municipal instructiv – metodic pentru directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar ciclul I și ciclul II „Cultura organizațională în școli, între tradițional și modern, în contextul schimbărilor din sistemul educațional”, Chișinău 2017;
 • Participare la seminarul municipal cu genericul „Școala care face abstracție de ziua de ieri, nu are viitor” Chișinău,2016
 • Participare în cadrul Forumului de idei pedagogic „Dialoguri Chișinăuiene”, Chișinău 2016;
 • Seminar de formare pentru directori cu genericul:” De la bun la excelent – formarea echipei eficiente” Chișinău 2016;
 • Participare în calitate de formabil la activitățile ciclului de seminar: ”Managementul educațional: de la bun la excelent”, Chișinău 2016;
 • Participare la activitățile de formare din cadrul trening-ului „ Tehnici de dezvoltare a creativității în educație”, Chișinău 2016
 • Participare activa în cadrul trainingului municipal cu genericul „Formarea comportamentului proactiv al managerului școlar”, Chișinău 2016;
 • Participat în calitate de formabil la seminarul municipal:” Managementul Planului de dezvoltare a instituției”, Chișinău 2016;
 • „Dialoguri Chișinăuiene” activitățile atelierului nr.4, Chișinău 2016;
 • „Dialoguri Chișinăuiene” activitățile atelierului nr.3, Chișinău 2016;
 • „Dialoguri Chișinăuiene” ediția a VI, Chișinău 2015;
 • Participare la proiectul național „Promovarea Uniunii Europene în școlile din Republica Moldova”, Chișinău 2015;
 • Participarea în calitate de formator în cadrul taberei de dezvoltare personală,EXCELENTA „ Onoare și Cavalerism”, Tarcău, România 2015;
 • Participare la Trainingul „Formarea coeziunii de grup”, Slănic Moldova, România 2015;
 • Conferința științifică internațională „Învățământului de performanta la disciplinele din ariile curriculare științe exacte și naturale, obiective, strategii, perspective”, Chișinău 2014;
 • Participare la seminarul:” Managementul resurselor umane”, Chișinău 2014;
 • Participare în calitate de profesor-mentor și director de serie la activitățile Școlii de vară „ALTAIR 2014” Nessebar, Bulgaria 2017;
 • Participare în cadrul trening-ului „ Comunicarea eficientă. Dezvoltarea relațiilor pozitive cu mediul intern și extern al unei instituții de învățământ”, Chișinău 2014;
 • Participare la seminarul informativ ce tema: ” Tipuri de concedii ce pot fi acordate salariatului”, Chișinău 2014.
Publicaţii
 • Forumul de idei pedagogice:” Formare de competenţe: Declaraţie şi realitate”
 • Forumul de idei pedagogice:”Rolul comunicării assertive în formarea triadei professor-elev-părinte”
 • „Matematica: de la observaţii şi cercetări – la descoperiri”, Făclia,.
 • „Cota de avarie” a elevului. Cum s-o dizolvăm, Făclia.
 • „Matematica: De la observaţii şi cercetări-la descoperiri!” Făclia,