Invitație de participare la Sesiunea de formatori etapa II

Succesul implementării prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030” și, implicit, a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, depinde de noi toți! Asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur a tuturor este datoria noastră ca viitori cetățeni responsabili.

De menționat că „Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare pentru Republica Moldova. Acestea își găsesc reflectarea în principalele documente de politici ale Guvernului, în special în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, Strategia Energetică – 2030. Acestea sunt totodată parte a angajamentelor Republicii Moldova față de partenerii de dezvoltare ai țării din exterior. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană urmărește expres asigurarea dezvoltării durabile şi promovarea economiei verzi în țara noastră.

Astfel în scopul asigurării respectării drepturilor constituţionale privind dreptul la un mediu înconjurător sănătos, dreptului de acces la informația de mediu și promovării priorităților naționale şi sectoriale pentru o economie verde în domeniul educației ecologice și a modului sănătos de viață și un viitor durabil comunității precum și pentru implementarea inițiativelor ecologice, sunt invitate toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău să participe cât mai activ în toate activitățile propuse privind dezvoltarea durabilă ce inevitabil au devenit una dintre prioritățile agendei globale.

În acest sens, în perioada 18 – 23 noiembrie 2021, Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău organizează Sesiunea de formatori etapa II pentru cadre didactice/ manageriale din instituțiile de învățământ primar, secundar ciclul I și II, special și extrașcolar, fondator al cărora este Consiliul Municipal Chișinău, pe domeniul „Dezvoltarea competențelor verzi și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău”.

Perioada: 18-19 și 22-23 noiembrie 2021

Format:  On-line, platforma ZOOM

Grupul țintă: Cadre didactice/ manageriale din instituțiile de învățământ primar și secundar, cât și instituții extrașcolare, publice din municipiul Chișinău, care nu au participat în Sesiunea de formatori, Etapa I.

Scopul Sesiunii de formare, Etapa II:

Ca rezultat major al acestei acțiuni, ne propunem 50 Formatori din Sesiunea Etapa I să instruiască cel puțin alți 350 de Cadre didactice/ manageriale din municipiul Chișinău în domeniul implementării ecologiei în școli, obiective ce țin de promovarea dezvoltării economice verzi și implementarea Agendei ONU 2030 privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Ulterior, utilizând procedeul cascadă, formatorii din Sesiunea Etapa II vor disemina cunoștințele altor circa 5 000 profesori, pe domeniul „Dezvoltarea competențelor verzi și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău”.

La finalizarea Sesiunii de formare, participanții:

 • Vor fi certificați în baza Hărții creditare din Regulamentul de atestare a cadrelor la grad didactic/ managerial;
 • Vor fi instruiți în domenii precum Dezvoltare sustenabilă, Economie verde, Educație pentru dezvoltare sustenabilă și Școli verzi;
 • Vor fi capabili să aplice cunoștințele acumulate în domeniul său de competențe profesional și managerial;
 • Vor fi capabili să instruiască, în calitate de formatori, alți profesori într-un mod orientat spre
 • Vor fi capabili să elaboreze și implementeze proiecte aferente Concursului municipal de finanțare a Proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”.

Cerințele de participare la Sesiunea de formare sunt următoarele:

 • Cadru didactic/ managerial din cadrul instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și II, special și extrașcolar, fondator al cărora este Consiliul Municipal Chișinău;
 • Persoană care nu a participat în Sesiunea de formatori, Etapa I, vorbitoare de limba română bine motivată și cu spirit de formator pentru alți profesori și elevi;
 • Persoană cu interes față de domeniul Economie verde, ecologizarea școlilor, orientarea în cariera a elevilor, realizarea ODD;
 • Cunoașterea utilizării calculatorului la nivel operațional;
 • Cunoașterea utilizării platformei ZOOM și posedarea unui cont pe platforma ZOOM, cu indicarea numelui/ prenumelui și instituția de învățământ care o reprezintă;
 • Formularul de Participare https://forms.gle/Qhdkzkt68aW541N67 se completează doar de persoana care va participa la Sesiunea etapa II (nu de directorul sau personalul instituției) până Miercuri, 17 Noiembrie 2021, 17:00 h, cu selectarea unei singure perioade convenabile participantului.

Termen limită pentru înscriere: Miercuri, 17 Noiembrie 2021, 17:00 h

 • Cei interesați vor fi selectați după criteriul primul venit, primul înscris, în condițiile respectării cerințelor de mai sus.
 • Agenda evenimentului va fi expediată în prealabil doar persoanelor selectate, la adresa indicată în Formularul de participare recepționat.
 • În speranța că aceste informații sunt suficiente pentru început, vă invit să vă exprimați interesul, prin a vă înscrie la eveniment prin completarea Formularului de Participare.

Pentru orice date suplimentare, alte clarificări, nu ezitați să contactați persoanele  responsabile:

Petru Grecu

IMPORTANT: Persoanele selectate vor primi Linkul de acces a platformei ZOOM la adresa e-mail indicată în Formularul de Participare.